Zaproszenie

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na

II Konferencję Intensywnej Terapii Kardiologicznej
„Intensywna terapia kardiologiczna w teorii i praktyce klinicznej”,

która odbędzie się dnia 29 marca 2014 r.

Organizatorem Konferencji jest Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Wybór miejsca spotkania padł w tym roku na Angelo Hotel,
mieszczący się przy ul. Sokolskiej 24 w Katowicach.

To nowoczesny biznesowy obiekt z designerskim wnętrzem, laureat nagrody Best Hotel Award.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy
zainteresowanych problematyką pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.

Mamy nadzieję, że tematyka konferencji spełni Państwa oczekiwania naukowe
i pobudzi do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Z radością informujemy iż Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Prezesa
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Prof. dr hab. med. Zbigniewa Kalarusa,
Honorowym Patronatem Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach – Prof. dr hab. med. Przemysława Jałowieckiego
oraz Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice – Pana Piotra Uszoka.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, do zobaczenia w Katowicach.

Z Wyrazami szacunku,

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
Prof. dr hab. med. Janina Stępińska
    Przewodnicząca Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK
prof. dr hab. med. Beata Średniawa

 
Program ramowy

                                                     PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

                                          29 marzec 2014, Katowice, Hotel Angelo 8.50-19.00

NOWOCZESNA INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA W TEORII I PRAKTYCE KLINICZNEJ

 

SALA OPAL

8.50 – 9.00

Inauguracja Konferencji:  prof. Janina Stępińska (Warszawa), prof. Zbigniew Kalarus (Zabrze),
prof. Przemysław Jałowiecki, prof. Grzegorz Opolski (Warszawa), prof. Beata Średniawa (Zabrze),
prof. Krystyn Sosada (Zabrze)


9.00 – 10.30

Sesja pierwsza: Interdyscyplinarne podejście do chorego w OITK – sesja dydaktyczna

Prowadzący: prof. Grzegorz Opolski (Warszawa), prof. Zbigniew Kalarus (Zabrze)

 1. O leczeniu nerkozastępczym – dr n. med. Robert Zymliński (Wrocław)
 2. O udarze mózgu i TIA prof. Agnieszka Słowik (Kraków)
 3. O NOAC w migotaniu przedsionków prof. Beata Średniawa (Zabrze)
 4. O cukrzycy i stanie przedcukrzycowym prof. Waldemar Banasiak (Wrocław)
 5. O zespole poresuscytacyjnym prof. Piotr Knapik (Zabrze)

Panel dyskusyjny:prof. Dariusz Dudek (Warszawa), prof. Marian Zembala (Zabrze),
                            prof. Andrzej Mysiak (Wrocław), prof. Janina Stępińska (Warszawa)

 

10.30 – 10.40 - Przerwa


10.40 – 12.10

Sesja druga: Kontrowersje  w intensywnej terapii kardiologicznej - sesja dydaktyczna

Prowadzący: prof. Janina Stępińska (Warszawa), prof. Dariusz Dudek (Warszawa)

 1. Czy IABP jest skuteczne i u kogo? prof. Janina Stępińska (Warszawa)
 2. Czy jest postęp w leczeniu ostrej niewydolności serca? – prof. Piotr Ponikowski (Wrocław)
 3. Should we still treat patients after cardiac arrest with targeted temperature management? prof. Michael Holzer (Vienna)
 4. Czy monitorowanie inwazyjne w OITK jest konieczne? – dr n. med. Tomasz Zawada (Wrocław)

Panel dyskusyjny: prof. Zbigniew Kalarus (Zabrze), prof. Grzegorz Opolski (Warszawa),
                             prof. Piotr Knapik (Zabrze), prof. Mariusz Gąsior (Zabrze), prof. Beata Średniawa (Zabrze)

 

12.10 – 12.25 - Przerwa

 

12.25 – 13.25

Sesja satelitarna firmy Bayer

Chory leczony nowymi doustnymi antykoagulantami w oddziale intensywnej terapii kardiologicznej

Prowadzący: prof. Zbigniew Kalarus (Zabrze), prof. Beata Średniawa (Zabrze)

 1. NOAC – skuteczność i bezpieczeństwo w badaniach klinicznych vs codzienna praktyka – prof. Waldemar Banasiak  (Wrocław)
 2. Zastosowanie rivaroxabanu w zatorowości płucnej
 3. Chory leczony NOAC – przygotowanie do zabiegu operacyjnego i postępowanie w powikłaniach krwotocznych

 

13.35 – 14.20

Sesja satelitarna firmy AstraZeneca

Nowoczesna terapia przeciwpłytkowa u pacjentów z OZW

Wprowadzenie:

Indywidualizacja terapii w ozw – teraźniejszość czy przyszłość
prof. Waldemar Banasiak (Wrocław)

Szczególne grupy ryzyka pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (na podstawie danych z rejestrów i badań)
prof. Waldemar Banasiak (Wrocław)

Czy pomiar GFR może wpłynąć na wybór optymalnej terapii przeciw płytkowej w ozw?
prof. Dariusz Dudek (Warszawa)

 

SALA RUBIN

12.25 – 13.10

Warsztaty firmy POLIMED/ZOLL

Hipotermia terapeutyczna wewnątrznaczyniowa

1. Od hipotermii terapeutycznej do celowanej terapii temperaturowej (Jarosław Czubiński, Wojciech Tworzyński)

2. Wewnątrznaczyniowa hipotermia terapeutyczna w praktyce

3. Pytania i odpowiedzi

 

13.20 – 14.20

Warsztaty firmy Biotronik

Najczęstsze problemy elektroterapii u chorych ze wszczepionym:

Prowadzący: dr hab. med. Radosław Lenarczyk (Zabrze), dr n. med. Sławomir Pluta (Zabrze)

 1. rozrusznikiem serca dr n. med. Agnieszka Liberska (Zabrze)
 2. kardiowerterem-defibrylatorem – dr n. med. Michał Mazurek (Zabrze)
 3. stymulatorem resynchronizującym dr n. med. Sławomir Pluta (Zabrze)

 

14.20 – 15.30  - Lunch

 

SALA OPAL

15.30 – 17.00

Sesja trzecia: Najtrudniejsi chorzy w OITK – sesja interaktywna focus  

Prowadzący: prof. Waldemar Banasiak (Wrocław), prof. Marcin Kurzyna (Otwock)

 1. Chory z nawracająca niewydolnością lewokomorową serca – dr n. med. Michał Hawranek (Zabrze)
 2. Chory z ciężką niewydolnością prawokomorową serca – dr n. med. Anna Szpakowicz (Białystok)
 3. Chory z masywną zatorowością płucną – lek. med. Paweł Siwołowski (Wrocław)
 4. Chory z burzą elektryczną – dr n. med. Michał Mazurek (Zabrze)

Panek dyskusyjny: dr n. med. Marek Banaszewski (Warszawa), prof. Andrzej Mysiak (Wrocław),
                              dr hab. med. Radosław Lenarczyk (Zabrze), dr hab. med. Ewa Kucewicz (Zabrze)

 

17.00 – 17.10 - Przerwa

 

17.10 – 18.40

Sesja czwarta: Postępowanie w powikłaniach w OITK – sesja interaktywna focus

Prowadzący: prof. Mariusz Gąsior (Zabrze), prof.  Andrzej Ochała (Katowice)

 1. Tamponada serca po elektroterapii – dr n. med. Sławomir Pluta (Zabrze)
 2. Krwawienie z przewodu pokarmowego po leczeniu przeciwzakrzepowym dr hab. med. Agnieszka Tycińska (Białystok)
 3. Wczesna zakrzepica w stencie dr n. med. Andrzej Świątkowski (Zabrze)
 4. Powikłanie IZW wymagające natychmiastowego leczenia chirurgicznego – dr n. med. Miłosz Marona  (Warszawa)

Panek dyskusyjny: dr hab. med. Radosław Lenarczyk (Zabrze), prof. Maciej Gonciarz (Sosnowiec),
                              dr hab. med. Roman Przybylski (Zabrze), dr hab. med. Ewa Kucewicz (Zabrze)

 

18.40 – 18.50

Podsumowanie konferencjiProf. Beata Średniawa (Zabrze)

„Take home the message”

Zakończenie obrad

 

SALA TOPAZ

Warsztaty American Heart Association (AHA):
Przez cały dzień American Heart Association zaprasza na warsztaty kursów ACLS-zaawansowane czynności resuscytacyjne
i BLS dla personelu medycznego.

 

 

Każdy uczestnik konferencji otrzyma bezpłatnie w materiałach zjazdowych wersję elektroniczną oraz papierową schematów postępowania w ostrych stanach kardiologicznych, które zostały przygotowane i zaproponowane przez Acute Cardiovascular Care Association.


 
Komitet Naukowy

Przewodnicząca: prof.dr hab.n.med. Janina Stępińska

 

Członkowie:

 

Prof.dr hab.n.med. Waldemar Banasiak

Dr n. med. Marek Banaszewski

Prof. dr hab.n.med. Dariusz Dudek

Prof.dr hab.n.med. Mariusz Gąsior

Profesor Michael Holzer

Prof.dr ahb.n.med. Zbigniew Kalarus

Prof.dr hab.n.med. Piotr Knapik

Dr hab.n.med. Ewa Kucewicz

Prof.dr hab.n.med. Marcin Kurzyna

Dr hab.n.med. Radosław Lenarczyk

Prof.dr hab.n.med. Andrzej Mysiak

Prof.dr hab.n.med. Andrzej Ochała

Prof.dr.hab.n.med. Grzegorz Opolski

Prof. dr hab.n.med. Lech Poloński

Prof.dr hab.n.med. Piotr Ponikowski

Dr n.med. Roman Przybylski

Prof.dr hab. n.med. Agnieszka Słowik

Prof. dr hab.n.med. Bożena Sobkowicz

Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

Prof.dr hab.n.med. Beata Średniawa

Prof.dr hab.n.med. Marian Zembala

Dr n.med. Robert Zymliński

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodnicząca: prof. Dr hab.n.med. Beata Średniawa

 

Członkowie:

Dr n.med. Jacek Kowalczyk

Dr n.med. Robert Zymliński

Dr n.med. Piotr Jarski

Dr n.med. Piotr Kokowicz


 
MIEJSCE OBRAD
Angelo Hotel**** Katowice